ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช

สารบัญบทความ
  Add a header to begin generating the table of contents
  นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลที่มีความยาวมากที่สุดในภาคใต้ ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย

  ประวัติศาสตร์

  นครศรีธรรมราชมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อ “นครศรีธรรมราช” มาจากคำว่า “ศรี” ที่แปลว่าเจริญรุ่งเรือง และ “ธรรมราช” ที่หมายถึงผู้ปกครองที่ยึดถือธรรม ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่รุ่งเรืองและมีความสำคัญทางศาสนา

  วัฒนธรรมและศาสนา

  นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของภาคใต้ มีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความสำคัญและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยทั้งประเทศมาเคารพสักการะ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  นครศรีธรรมราชมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลที่ยาวนานไปจนถึงภูเขาและป่าไม้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีน้ำตกที่สวยงามอย่างน้ำตกกรุงชิง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำพุร้อนเช่น บ่อน้ำร้อนลำสินธุ์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลาย

  เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

  เศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชเน้นไปทางการเกษตรและการประมง ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและยางพารา นอกจากนี้ยังมีการทำประมงที่สำคัญทั้งประมงทะเลและประมงน้ำจืด ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชน

  สถานที่ท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตั้งแต่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และชายหาดต่าง ๆ เช่น หาดในเพลา และหาดสิชล ที่มีความสวยงามและเหมาะแก่การพักผ่อน

  การเดินทางมานครศรีธรรมราช

  การเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลายวิธี ทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน นี่คือรายละเอียดของแต่ละวิธี:

  1. ทางอากาศ

  สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) เป็นสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งมีสายการบินหลายสายที่ให้บริการบินตรงจากกรุงเทพฯ มายังนครศรีธรรมราช เช่น: – การบินไทย (Thai Airways) – ไทยสมายล์ (Thai Smile) – แอร์เอเชีย (AirAsia) – นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที จากสนามบินนครศรีธรรมราช สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถเช่า

  2. ทางรถไฟ

  การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand) ให้บริการรถไฟสายใต้ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับนครศรีธรรมราช โดยมีรถไฟหลายประเภทให้เลือก เช่น รถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง สถานีรถไฟหลักของนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในตัวเมือง ทำให้สะดวกในการเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นๆ

  3. ทางรถโดยสารประจำทาง

  มีบริษัทเดินรถหลายบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราช โดยมีทั้งรถบัสปรับอากาศและรถ VIP การเดินทางโดยรถบัสใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง รถบัสจะออกจากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพฯ และมาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราช

  4. ทางรถยนต์

  การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปยังนครศรีธรรมราชสามารถทำได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

  5. การเดินทางภายในจังหวัด

  ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลายวิธีในการเดินทางระหว่างอำเภอต่าง ๆ: – รถแท็กซี่และรถเช่า: มีบริการรถแท็กซี่และรถเช่าจากสนามบินและในตัวเมือง – รถโดยสารประจำทาง: มีรถโดยสารประจำทาง (รถบัสและรถตู้) ที่ให้บริการระหว่างอำเภอต่าง ๆ – รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถสามล้อ: เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสำหรับการเดินทางในระยะทางสั้น ๆ ภายในตัวเมือง การเดินทางมายังนครศรีธรรมราชมีความสะดวกสบายและหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกและงบประมาณของนักเดินทาง

  10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

  1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

  – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หอพระอิศวร – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – วัดวังตะวันตก – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช – บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน – หาดปากพนัง – วัดท่าโพธิ์ – หาดปากนคร

  2. อำเภอพระพรหม

  – วัดพระพรหมวรวิหาร – น้ำตกป่าละอู – วัดท้าวโคตร – วัดห้วยปริก – ศาลเจ้าพ่อท้าวโคตร – น้ำตกคลองใหญ่ – วัดพระพรหม – หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านตาล – ตลาดพระพรหม – สวนสมุนไพรพระพรหม

  3. อำเภอเชียรใหญ่

  – ทะเลสาบสงขลา – วัดเชียรใหญ่ – วัดนารี – วัดยางหล่อ – ตลาดน้ำเชียรใหญ่ – วัดปากเชียร – วัดทรายทอง – บ้านดอนนา – บ้านแหลม – วัดเกษมสุริยาวาส

  4. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  – อุทยานแห่งชาติเขาหลวง – น้ำตกกรุงชิง – วัดธรรมาราม – วัดถ้ำทองหลาง – วัดเขาหลวง – บ้านป่าบอน – น้ำตกคลองลำพร้าว – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เฉลิมพระเกียรติ – วัดโพธาราม – บ้านคลองน้อย

  5. อำเภอชะอวด

  – วัดชะอวด – ทะเลน้อย – น้ำตกไพรวัลย์ – วัดชลธาราม – วัดหินแท่นลำปำ – วัดควน – บ้านคลองแห้ง – ตลาดชะอวด – สวนสาธารณะชะอวด – วัดควนโดน

  6. อำเภอจุฬาภรณ์

  – วัดจุฬาภรณ์วรวิหาร – น้ำตกจุฬาภรณ์ – วัดท่าแพ – วัดบางบอน – วัดควนหนองหอย – บ้านห้วยยาง – วัดดอนศาลา – ตลาดจุฬาภรณ์ – สวนสมุนไพรจุฬาภรณ์ – วัดนาคราช

  7. อำเภอฉวาง

  – น้ำตกโยง – ถ้ำแก้ว – วัดฉวาง – วัดควนหิน – วัดพระธาตุน้อย – บ้านนา – วัดถ้ำพระ – บ้านควนแห้ง – ตลาดฉวาง – วัดนาเขลียง

  8. อำเภอท่าศาลา

  – หาดในเพลา – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ท่าศาลา – วัดถ้ำหาว – วัดพระธาตุแหลมโพธิ์ – หาดนางกำ – บ้านโคกท่าโพธิ์ – วัดกิ่งพะยอม – ตลาดท่าศาลา – สวนสาธารณะท่าศาลา – บ้านเกาะทัง

  9. อำเภอทุ่งสง

  – วัดทุ่งสง – น้ำตกท่าแพ – สวนสาธารณะทุ่งสง – วัดถ้ำตลอด – ตลาดทุ่งสง – วัดท่าโพธิ์ – บ้านหัวนา – วัดพระธาตุน้อย – บ้านเกาะทัง – บ้านเขากอบ

  10. อำเภอทุ่งใหญ่

  – วัดทุ่งใหญ่ – สวนสาธารณะทุ่งใหญ่ – วัดปากแพรก – วัดเกษมสุริยาวาส – ตลาดทุ่งใหญ่ – บ้านคลองใหญ่ – วัดถ้ำบัณฑิต – วัดพระธาตุน้อย – บ้านควนเขา – บ้านบางลึก

  11. อำเภอนบพิตำ

  – น้ำตกคลองกลาย – สวนสาธารณะนบพิตำ – วัดนบพิตำ – วัดป่าตอ – ตลาดนบพิตำ – บ้านคลองน้อย – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง – สวนสมุนไพรนบพิตำ – บ้านเกาะทัง

  12. อำเภอนาบอน

  – วัดนาบอน – สวนปาล์มนาบอน – วัดถ้ำเขานาบอน – ตลาดนาบอน – วัดพระธาตุน้อย – บ้านคลองใหญ่ – บ้านโคกยาง – สวนสมุนไพรนาบอน – บ้านเกาะทัง – บ้านห้วยยาง

  13. อำเภอบางขัน

  – วัดบางขัน – ตลาดน้ำบางขัน – วัดพระธาตุน้อย – วัดคลองใหญ่ – บ้านห้วยยาง – สวนสมุนไพรบางขัน – บ้านเกาะทัง – บ้านโคกยาง – บ้านนา – บ้านคลองแห้ง

  14. อำเภอปากพนัง

  – คลองปากพนัง – ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติปากพนัง – หาดปากพนัง – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดปากพนัง – บ้านโคกยาง – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – วัดคลองใหญ่ – สวนสมุนไพรปากพนัง

  15. อำเภอพิปูน

  – น้ำตกหนานหรูด – วัดพิปูน – บ้านคลองใหญ่ – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง – ตลาดพิปูน – บ้านนา – บ้านโคกยาง – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรพิปูน

  16. อำเภอพรหมคีรี

  – วัดพรหมโลก – น้ำตกพรหมโลก – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดพรหมคีรี – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรพรหมคีรี – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง

  17. อำเภอร่อนพิบูลย์

  – วัดร่อนพิบูลย์ – สวนสาธารณะร่อนพิบูลย์ – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดร่อนพิบูลย์ – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านโคกยาง – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรร่อนพิบูลย์ – วัดถ้ำบัณฑิต

  18. อำเภอลานสกา

  – หมู่บ้านคีรีวง – น้ำตกกรุงชิง – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดลานสกา – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรลานสกา – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง

  19. อำเภอสิชล

  – หาดสิชล – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดสิชล – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านโคกยาง – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรสิชล – วัดถ้ำบัณฑิต

  20. อำเภอขนอม

  – หาดในเพลา – อ่าวขนอม – ถ้ำเขาวังทอง – วัดขนอม – หาดหินงาม – บ้านดอนสัก – น้ำตกไทรคู่ – สวนสมุนไพรขนอม – บ้านเขาแดง – บ้านเกาะทัง

  21. อำเภอหัวไทร

  – หาดหัวไทร – วัดหัวไทร – ตลาดหัวไทร – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านโคกยาง – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรหัวไทร – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง

  22. อำเภอถ้ำพรรณรา

  – ถ้ำพรรณรา – วัดถ้ำพรรณรา – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดถ้ำพรรณรา – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรถ้ำพรรณรา – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง

  23. อำเภอเมืองลานกระบือ

  – วัดเมืองลาน – อ่างเก็บน้ำลานกระบือ – วัดพระธาตุน้อย – ตลาดเมืองลาน – บ้านคลองใหญ่ – บ้านนา – บ้านเกาะทัง – สวนสมุนไพรเมืองลาน – วัดถ้ำบัณฑิต – บ้านห้วยยาง

  Leave a Comment

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *