ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช สัมผัสวัฒนธรรมและศาสนสถานสำคัญอย่างวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศูนย์กลางศรัทธาและการเคารพบูชาของชาวพุทธ